Tăng cường giao tiếp nhóm

Trò chuyện nhóm và riêng tư, tích hợp với tất cả các module

Tham gia vào cuộc hội thoại với đồng nghiệp

Công cụ giao tiếp mạnh mẽ.

Thúc đẩy các cuộc thảo luận giữa mọi cấp trong công ty bạn. Có cái nhìn tổng quan về những chủ đề đang được thảo luận và tất cả tin nhắn mới trong phần bản tin của module.

Trò chuyện trực tiếp từ mọi nơi

Hội thoại luôn mở trong các module khác.

Biến cuộc trò chuyện của bạn thành cửa sổ pop-up để tiếp tục trò chuyện trong các module VUA HỆ THỐNG khác.

Tạo kênh liên lạc & nhóm riêng tư

Bắt đầu một cuộc thảo luận với các kênh công cộng và cho phép bất kỳ nhân viên nào tham gia cuộc trò chuyện. Tạo các kênh riêng để chỉ mời một nhóm người được chọn.

Gửi thông báo

Cá nhân hóa cách thông báo được gửi để giảm thiểu tình trạng quá tải hộp thư và nhận được các tin nhắn quan trọng. Xác định rõ ai nhận được tin nhắn gì và vào khi nào.

Tìm hiểu thêm về các tính năng Modul khác

Kế toán

Giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi các thông tin: dòng tiền, thu chi, công nợ một cách tự động, nhanh chóng và chính xác hơn. Đây là nơi lưu trữ toàn bộ tài liệu, chứng từ kế toán.

Ecommerce

Tích hợp với hệ thống quản trị và chăm sóc khách hàng. Luôn sẵn sàng và đầy đủ mọi tính năng của TMĐT để bạn sử dụng. Xây dựng trang thông tin bán hàng với tên thương hiệu riêng của cửa hàng.

Quản lý bán hàng

Công cụ chuyển đổi số quy trình bán hàng lên trên một nên tảng hệ thống, tư động hóa một phần công việc, cho phép nhưng nhân viên bán hàng tập trung tốt hơn trong công việc

Công cụ giúp đơn giản hóa quy trình mua hàng, lưu trữ thông tin đảm tính minh bạch cho nguồn gốc sản phẩm, kiểm soát ngân sách.liên kết với các công cụ khác giúp chủ động nguồn cung ứng

Hóa đơn

Công cụ sẽ giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi các thông tin: dòng tiền, thu chi, công nợ một cách tự động, nhanh chóng, chính xác  và hiệu quả, trữ tài liệu, thông tin hóa đơn

Kho vận

Công cụ quản kiểm soát và theo dõi mọi hoạt động xuất hàng, nhập hàng, tồn kho, lưu trữ trong kho hàng. theo dõi tình hình số lượng hàng hóa và công cụ dự báo lượng tôn kho.

CRM

Là ứng dụng hướng tới khách hàng. từ những dữ liệu và quy trình thiết kế bài bản giúp quá trình chăm sóc cá cơ hội kình doanh trở nên dễ dàng hơn.

Học trực tuyến

Là ứng dụng giúp doanh nghiệp có thể thiết kế các khòa học thu hút sự tham gia của nhân viên và thể hiện sự tiến bộ của họ, tao môi trường luôn luôn tiến bộ.

Chi phí

Quản lý chi phí trực tuyến, dễ dàng quản lý chi phí nhân viên. Tiết kiệm thời gian báo cáo chi phí cho mọi thứ ở tại một nơi. Quản lý chi phí theo nhóm và lưu trử hóa đơn