Trung Học – Tiểu Học 4.0

Là giải pháp hàng đầu hiện nay trong hệ thống giáo dục hiện đại, một bước tiến mạnh mẽ giúp các trường học phát huy tiềm năng, nâng cao chất lượng quản lý giáo dục

Triển khai nhanh chóng

Tiết kiệm chi phí

Hiệu quả tức thì

Tốn kém trong việc quản lý nhà trường

Để quản lý một trường học theo kiểu truyền thống, mỗi người hoặc nhiều người sẽ phải quản lý một phần và được quản lý trong các file excel hoặc sấp giấy. Người quản lý sẽ mất nhiều thời gian trong việc quản lý và sắp xếp. Muốn tìm kiếm hay tra cứu hồ sơ của học sinh hay giáo viên cũng mất nhiều thời gian và nhiều khi bị thất lạc. Ngoài ra, tốn nhiều chi phí cho việc quản lý nhà trường.

Khó liên lạc với phụ huynh, học sinh

Việc liên hệ, thông báo tới phụ huynh, học sinh mất nhiều thời gian của nhà trường và giáo viên. Mỗi lần gửi thông báo chung gặp nhiều thiếu sót, không đồng nhất với nhau và không kiểm soát được nội dung thông báo gửi đến. Người lưu và gửi thông báo đến phụ huynh, học sinh thường giáo viên đảm nhiệm, nên nhiều lúc nhà trường không nắm được tình hình chung. Ngoài ra, việc liên hệ theo kiểu truyền thống khiến nhiều phụ huynh ngại liên hệ với nhà trường hoặc chưa đưa ra được lời phản ánh của mình.

Chất lượng giảng dạy chậm hiệu quả

Quản lý hồ sơ giảng dạy theo kiểu truyền thống khiến người đứng đầu nhà trường khó có thể nắm tình hình giảng dạy và học của từng cá nhân. Mỗi lần muốn biết được lịch sử của một cá nhân phải rà soát ở nhiều nơi. Nên dẫn đến việc, người đứng đầu không kịp hoặc chậm đưa ra giải pháp xử lý, thay đổi chất lượng. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, khiến cho chất lượng giáo dục của trường học chậm phát triển, không theo đuổi kịp thời đại.

Gói giải pháp cho “Trung học – Tiểu học”

Nền tảng quản lý ở các Trường trung học và tiểu học thông qua hệ thống, phần mềm được xây dựng theo mô hình trực tuyến, tập trung đồng bộ trên toàn ngành giáo dục; đảm bảo sự liên thông dữ liệu giữa các cấp học, cấp quản lý nhằm ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào quản lý và điều hành. Giúp Nhà trường cải thiện chất lượng giảng dạy tối ưu và hiệu quả nhất.

Nền tảng cơ bản

Quản lý thông tin chung, số lượng học sinh, giáo viên, phòng học, khóa học, chương trình, cơ sở vật chất…

Chương trình dạy

Lập và quản lý các chương trình đào tạo của trường học; cải tiến đồng bộ các cấp lớp, định hình việc dạy học trong tương lai.

Thời khóa biểu

Lập thời khoá biểu, phân công giảng dạy cho giảng viên, từng khóa học; lập kế hoạch đồng nhất từ trên xuống.

Giáo viên

Quản lý thông tin liên lạc, hồ sơ giáo viên, giáo án giảng dạy, quá trình giảng dạy, và môn dậy,…

Học sinh

Quản lý thông tin, học lực học sinh,thông tin liên lạc, lịch sử học tập, học phí, liên kết truy xuất liên hệ phụ huynh học sinh.

Phụ huynh học sinh

Quản lý thông tin của phụ huynh; chức danh phụ huynh; đánh giá của phụ huynh; lịch sử tương tác với nhà trường.

Kế toán tài chính

Quản lý kế toán tài chính, hoá đơn thu chi; lập bảng cân đối, dự phòng; báo cáo tình hình tài chính của trường học.

Điều khoản/học phí

Quản lý, thiết kế điều khoản/chính sách học phí theo đặc thù; các chế độ ưu đãi của từng học viên, khoá học.

Đăng ký nhập học

Thông tin các khóa đang mở/sắp mở; giáo viên dạy; hỗ trợ người học đăng ký trực tuyến hoặc nhà trường đăng ký.

Điểm danh

Hỗ trợ giáo viên điểm danh học sinh trên hệ thống; quản lý, dám sát thời gian đi học; lữu trữ lịch sự đi học của học sinh.

Niên khoá/Lớp học

Quản lý các khóa học, lớp học, học viên tham gia học, giáo viên phụ trách, thời gian bắt đầu và kết thúc lớp học.

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm?

Bắt đầu ngay với những tính năng cơ bản. Mở rộng, cài đặt thêm bất cứ khi nào. Miễn phí dùng thử 15 ngày.

Hoặc
Hoặc
Hoặc

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm?

Bắt đầu ngay với những tính năng cơ bản. Mở rộng, cài đặt thêm bất cứ khi nào. Miễn phí dùng thử 15 ngày.​

Để lại thông tin liên hệ của bạn

Đội ngũ chuyên gia về chuyển đổi số chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất, đừng ngần ngại để lại thông tin, bạn chảng vất gì cả, hãy để chúng tôi giúp bạn !

Đối với bất kỳ loại yêu cầu nào, vui lòng gọi

Emai: info@vuahethong.com | vuahethong.net