Doanh Nghiệp Công Nghiệp Sản Xuất

Xây dựng chiến lược và cơ cấu tổ chức thông minh, nhà máy thông minh, vận hành thông minh, tạo ra các sản phẩm thông minh

Dễ dàng tiếp cận

Tiết kiệm chi phí

Quản lý toàn diện

Doanh nghiệp dầu khí

Đối với các doanh nghiệp dầu khí vừa có số lượng nhân viên lên tới hàng trăm người, việc chuyển đổi số không còn là vấn đề về chi phí mà là vấn đề con người và quy trình chuyển giao công nghệ, nhiều doanh nghiệp lớn gặp khó khăn khi trong quá trình triển khai sử dụng thường xuyên gặp sai sót, ảnh hưởng tới công việc và gây tổn thất cho doanh nghiệp.

Hiểu được vấn đề nhức nhối này các gói giải pháp “Vbusiness” với nhiều cấp độ của “VUA HỆ THỐNG” có chi phí chỉ từ 10.000.000+ được nghiên cứu và thiết kế các lộ trình triển khai bài bản từ cơ bản cho tới nâng cao, cũng như quy trình chuyển giao được nghiên cứu để bất kì ai cũng có thể nhanh chóng nắm bắt và vận dụng một cách hiệu quá nhất

Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Đối với các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng vừa có số lượng lên đến hàng trăm sản phẩm, việc chuyển đổi số không còn là vấn đề về chi phí mà là vấn đề con người và quy trình chuyển giao công nghệ, nhiều doanh nghiệp lớn gặp khó khăn khi trong quá trình triển khai sử dụng thường xuyên gặp sai sót, ảnh hưởng tới công việc và gây tổn thất cho doanh nghiệp.

Hiểu được vấn đề nhức nhối này các gói giải pháp “Vbusiness” với nhiều cấp độ của “VUA HỆ THỐNG” có chi phí chỉ từ 10.000.000+ được nghiên cứu và thiết kế các lộ trình triển khai bài bản từ cơ bản cho tới nâng cao, cũng như quy trình chuyển giao được nghiên cứu để bất kì ai cũng có thể nhanh chóng nắm bắt và vận dụng một cách hiệu quá nhất

Quản lý khu công nghiệp

Đối với các khu công nghiệp vừa có số lượng nhân viên lên tới hàng trăm người và số lượng lớn sản phẩm, việc chuyển đổi số không còn là vấn đề về chi phí mà là vấn đề con người và quy trình chuyển giao công nghệ, nhiều doanh nghiệp lớn gặp khó khăn khi trong quá trình triển khai sử dụng thường xuyên gặp sai sót, ảnh hưởng tới công việc và gây tổn thất cho doanh nghiệp.

Hiểu được vấn đề nhức nhối này các gói giải pháp “Vbusiness” với nhiều cấp độ của “VUA HỆ THỐNG” có chi phí chỉ từ 10.000.000+ được nghiên cứu và thiết kế các lộ trình triển khai bài bản từ cơ bản cho tới nâng cao, cũng như quy trình chuyển giao được nghiên cứu để bất kì ai cũng có thể nhanh chóng nắm bắt và vận dụng một cách hiệu quá nhất

Doanh nghiệp vận tải logistics

Đối với các doanh nghiệp ngành vận tải logistics vừa có số lượng sản phẩm lớn, việc chuyển đổi số không còn là vấn đề về chi phí mà là vấn đề con người và quy trình chuyển giao công nghệ, nhiều doanh nghiệp lớn gặp khó khăn khi trong quá trình triển khai sử dụng thường xuyên gặp sai sót, ảnh hưởng tới công việc và gây tổn thất cho doanh nghiệp.

Hiểu được vấn đề nhức nhối này các gói giải pháp “Vlogistics” với nhiều cấp độ của “VUA HỆ THỐNG” có chi phí chỉ từ 10.000.000+ được nghiên cứu và thiết kế các lộ trình triển khai bài bản từ cơ bản cho tới nâng cao, cũng như quy trình chuyển giao được nghiên cứu để bất kì ai cũng có thể nhanh chóng nắm bắt và vận dụng một cách hiệu quá nhất