Giải pháp cho doanh nghiệp vừa
dưới 300 nhận sự

Giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề khó khăn trong việc nâng cao tốc độ và khả năng vận hàng bộ máy tổ chức, tối ưu hóa chi phí, tăng hiểu suất và năng xuất làm việc của từng phòng ban kết nối toán bộ doanh nghiệp.

Lộ Trình

Rõ ràng và nhanh chóng

Áp dụng

Dể dàng và thân thiện

Tính năng

Tối ưu và tận gốc

Vấn đề 1: khó khăn khi thay đổi để thích ứng với công nghệ mới.

Một trong nhưng điều khó khăn nhất khiến cho các doanh nghiệp vừa với hàng trăm nhân viên khó khăn khi bước đầu xậy dựng và áp dụng hệ thống chuyển đổi số đó chính là thói quen. Rất khó để có thể từ bỏ thói quen làm việc hàng ngày đã in sâu vào tâm trí để thực hiện quá trình chuyển đổi và chuyển giao công nghệ.

Chính vì vậy mà VUA HỆ THỐNG cung cấp các gói “Vbusiness”, theo lộ trình bài bản từ cơ bản cho tới nâng cao. với dao diện thân thiện người dùng kèm theo lộ trình được thiết kế tỉ mỉ đảm bảo toán bộ người đùng có thể nhanh chóng nắm bắt sử dụng.

Vấn đề 2: khó khăn khi không có quy trình chuyển giao phù hợp

Ngoài việc thay đổi để thích ứng với các cộng nghệ mới thì việc chuyển giao công nghệ và đảm bảo toàn bộ các cá nhận trong hàng trăm nhận viên của doanh nghiệp có thể áp dụng tốt công nghệ mới cũng là một thách thức hết sức khó khăn của doanh nghiệp.

Chính vì thế, vói mới mỗi doanh nghiệp VUA HỆ THỐNG sẽ có những hình thức training linh hoat được nghiên cứu để đảm bảo phù hợp với mọi đối tượng nhận chuyển giao. Bên cạnh đó còn có các chính sách hỗ trợ sau chuyển giao để đảm bảo toàn bộ khách hàng đều có thể sử dụng công nghệ mới.

Vấn đề 3: khó có thể tìm được hệ thống phù hợp

Hiện nay hầu hết các hệ thống phần mềm chuyển đổi số đều khó có thể phù hợp hoàn toàn với cơ cấu và nhu cầu sử dụng của từng doanh nghiệp cụ thề, hầu hết chỉ phù hợp ở một mức độ nào đó. Để có thể áp dụng hệ thống chuyển đổi số doanh nghiệp bắt buộc phải có sự thay đổi trong quy trình vận hành tổ chức, chính vì vậy mà kiến cho quá trình chuyển đổi trở nên khó khăn hơn.

Chính vì vậy mà VUA HỆ THỐNG cung cấp thêm khả năng customize. Với hệ thống có thể customize đây là giải pháp giúp cho doanh nghiệp có thể chuyển đổi một cách dễ đàng hơn bao giờ hết.

Gói giải pháp “Vbusiness” state 1 của VUA HỆ THỐNG làm được gì?.

Đây là gói giải pháp với lộ trình đầu tiên bao gồm các bộ cộng cụ cơ bản và cần thiệt nhất khi doanh nghiệp bắt đầu quy trình chuyển đỏi số. giúp doanh nghiệp từ từ làm quen với công nghệ, bước đầu tiên trong quy trình chuyển đổi số và phù hợp với các doanh nghiệp vừa với hàng trăm nhân viên.

Discuss/Zalo

Bô công cụ với chức năng truyên thông nội bộ, xây dựng mạng lười thông tin liên lạc liên mạch nhất quán và rõ ràng. liên kết với công cụ Zalo tăng khả năng tướng tác và truyền thông với khách hàng

Contact center

Là nơi tập trung lưu giữ toàn bộ thông tin liên lạc của doanh nghiệp, lưu giữ hồ sơ lịch sử hoạt động và cập nhật thông tin của khách hàng. là trung tâm kết nối của toàn bộ hệ thống

Sales Management

Công cụ chuyển đổi số quy trình bán hàng lên trên một nên tảng hệ thống, tư động hóa một phần công việc, cho phép nhưng nhân viên bán hàng tập trung tốt hơn trong công việc

Inventory

Công cụ quản kiểm soát và theo dõi mọi hoạt động xuất hàng, nhập hàng, tồn kho, lưu trữ trong kho hàng. theo dõi tình hình số lượng hàng hóa và công cụ dự báo lượng tôn kho.

Purchase

Công cụ giúp đơn giản hóa quy trình mua hàng, lưu trữ thông tin đảm tính minh bạch cho nguồn gốc sản phẩm, kiểm soát ngân sách.liên kết với các công cụ khác giúp chủ động nguồn cung ứng

Invoicing

Công cụ sẽ giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi các thông tin: dòng tiền, thu chi, công nợ một cách tự động, nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, trữ tài liệu, thông tin hóa đơn

Gói giải pháp “Vbusiness” state 2 của VUA HỆ THỐNG làm được gì?.

Đây là gói giải pháp với lộ trình tiếp theo bao gồm các bộ cộng cụ dào sâu hơn và tập trung vào các nghiệp vụ quản lý nhân sự và nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. giúp doanh nghiệp làm chủ công nghệ góp phần nâng cao năng suất vận hành và năng suất làm việc của từng phòng ban.

Accouting

giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi các thông tin: dòng tiền, thu chi, công nợ một cách tự động, nhanh chóng và chính xác hơn. Đây là nơi lưu trữ toàn bộ tài liệu, chứng từ kế toán.

Payroll

Là công cụ hữu hiệu giúp kế toán tính lương cho toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp, được liên kết với các công cụ chấm công và ngày nghỉ giúp việc tính lường luôn chính xác.

Time off

Là công cụ quản lý thời gian nghỉ phép của nhân viên, giúp nhân viên có thể dễ đàng sắp xếp thời gian nghỉ phép cũng như đơn giản hóa quy trính làm đơn và duyệt đơn trên nên tảng hệ thống.

Attendances

Là công cụ quản lý chấm công cho toàn bộ nhân viên. được liên kết với các công cụ khác tạo ra một hệ thống hoàn chỉnh trong việc quản lý thơi gian làm việc của nhân viên

Employees

Là công cụ quản lý hồ sơ của toàn bộ nhân viên. Ngoài việc quản lý hồ sơ đây cũng là nơi sẽ ban hành các chính sách lương thưởng, chính sách đãi ngộ và thời gian làm việc.

Recruitment

Là công hỗ trợ cho việc tuyển dụng, nơi tổng hợp cập nhật hồ sơ tuyển dụng của ứng viên cũng như thông tin năng lực ứng viên. Giúp nhanh chóng xử lý hồ sơ ứng viên.

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm?

Bắt đầu ngay với những tính năng cơ bản. Mở rộng, cài đặt thêm bất cứ khi nào. Miễn phí dùng thử 15 ngày.

Hoặc
Hoặc
Hoặc

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm?

Bắt đầu ngay với những tính năng cơ bản. Mở rộng, cài đặt thêm bất cứ khi nào. Miễn phí dùng thử 15 ngày.​