Ứng dụng Kế toán trực tuyến nhanh nhất

Có thể truy cập bất kể địa điểm và thời gian

Truy cập mọi thứ bạn cần từ trang tổng quan

Nhận thanh toán nhanh chóng hơn

 • Thanh toán nhanh chóng nhờ cổng thông tin khách hàng thuận tiện

 • Gửi follow-up tự động để thu các khoản thanh toán trễ

 • Giao dịch quốc tế trở nên dễ dàng hơn nhờ môi trường đa tiền tệ có tỷ giá hối đoái tự động

 • Nhận và thực hiện thanh toán hàng loạt (Ghi nợ Trực tiếp SEPA, Chuyển khoản Tín dụng SEPA, séc, …)

 • Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán chính (Stripe, Authorize.net, Ogone, PayPal, Adyen, Alipay) và nhiều nhà cung cấp khác.

Thiết kế cho người được ủy thác

 • Quản lý tài liệu dễ dàng

 • Trang tổng quan khách hàng dễ dàng và chi tiết

 • Hệ thống cộng tác

Cuộc sống trở nên dễ dàng hơn nhờ các công cụ giúp tiết kiệm thời gian

Tạo báo cáo theo cách bạn thích

 • Báo cáo động, tổng quát, và tức thì

  Chú thích, xuất thành tệp xsl và xem chi tiết báo cáo một cách dễ dàng

 • Báo cáo không giới hạn, bất kể thời gian

  Cho phép bạn quản lý các báo cáo tài chính và pháp lý một cách chính xác.

 • Báo cáo thuế tuân thủ quy định

  Có được các báo cáo thuế tuân thủ quy định của chính phủ theo phương pháp dồn tích hoặc tiền mặt.

 • So sánh số liệu giữa các kỳ

  Chọn các kỳ bạn muốn và nhanh chóng xem thông tin so sánh.

 • Bảng tính

  Chuẩn bị, phân tích và lưu trữ báo cáo trong bảng tính, tận dụng lợi ích từ việc truyền thông và quản lý dữ liệu.

 • Truy cập dữ liệu chi tiết

  Dễ dàng nhấp vào các dòng báo cáo và truy cập thông tin chính một cách nhanh chóng.

Tích hợp hoàn toàn với những ứng dụng VHT khác

Kho vận

Đồng bộ hóa mọi giao dịch với tồn kho để định giá luôn được cập nhật

Chi phí

Theo dõi chi phí và tái lập hóa đơn theo đợt.

Bán hàng

Tự động tạo nhiệm vụ dự án từ đơn đặt hàng.