Project Description

Nông nghiệp thông minh, ứng dụng các công nghệ tự động, chuyển đổi số, sẽ giảm thiểu công sức lao động, kiểm soát và tiết kiệm chi phí trong các quy trình sản xuất – chế biến- tiêu thụ.