Project Description

Dịch vụ du lịch là nói về chất lượng dịch vụ & sự nâng cấp cải tiến liên tục, cũng như cạnh tranh rất cao, người quản lý phải có góc nhìn 360° về doanh nghiệp để có thể có những điều chỉnh tức thời.