HỢP TÁC SINH VIÊN FPT POLYTECHNIC CẦN THƠ THỰC TẬP CÔNG NGHỆ VỚI 360CORP- ĐÀO TẠO TƯƠNG LAI, XÂY DỰNG CƠ HỘI.

Trong thế giới công nghệ ngày nay, việc liên kết [...]