SALES – Quản Lý Bán Hàng

Sales : Đây là nơi tập hợp danh sách khách hàng, lưu giữ thông tin khách hàng tiềm năng của công ty, bao gồm hệ thống quản lý kho bãi, bán hàng, lập hóa đơn chi tiêu một cách chi tiết nhất.

Invoicing : Kế toán – Hóa đơn điện tửquy trình khép kín từ gửi hóa đơn điện tử xác thực cho khách hàng đến các quy trình xác nhận với khách hàng nhận hóa đơn điện tử ngay trên phần mềm.

Catalog : Tập hợp toàn bộ sản phẩm, bảng giá, các chương trình khuyến mãi (promotion), chương trình phiếu giảm giá (coupon programs).

Reporting: Tập hợp tất cả các báo cáo về ” Bán hàng “, ” Kênh bán hàng “, ” Đơn hàng từ tất cả các kênh “.

Vua Hệ Thống - Hướng dẫn sử dụng module Bán Hàng

Hướng dẫn tạo một đơn hàng/chào giá mới

Cách 1: Từ giao diện Sales  bạn chọn “Creat” để tạo mới, sẽ được giao diện tạo mới như bên dưới.
Cách 2: Bạn vào “Oders” => Chọn “Quotation” => Chọn “New” để tạo mới.

Bước 1 : Điền thông tin đơn hàng/ báo giá

Vua Hệ Thống - Hướng dẫn sử dụng module Bán Hàng

Điền đầy đủ thông tin như bảng trên ( Bạn cũng có thể tạo đơn hàng tương tự như trên trong phần CMR )

  • Customer : Tạo mới tên khách hoặc chọn tên đã có
  • Invoice Address : Địa chỉ xuất hoá đơn
  • Delivery Address : Địa chỉ giao hàng
  • Expiration Date : Ngày hết hạn hiệu lực của chào giá ( VD: sau 1 tháng mức giá khuyến mãi này ko áp dụng nữa…)
  • Pricelist : Chính sách giá áp dụng ( Giá công bố, giá khuyến mãi, giá đại lý các cấp …)
  • Public Pricelist : Điều khoản thanh toán ( VD: thanh toán ngay , sau 15 ngày, trong 1 tháng … )
  • Add item : Thêm sản phẩm vào chào giá
  • Confirm sale : Xác nhận bán
  • Apply Coupon : Áp dụng phiếu giảm giá

Bước 2: Sau khi tạo xong chào giá, bạn gửi chào giá hoặc in => Xác nhận bán ( sẽ đc giao diện đơn hàng chờ giao như bên dưới)

Vua Hệ Thống - Hướng dẫn sử dụng module Bán Hàng

Truy xuất một số thông tin từ Sales – Bán Hàng

Vua Hệ Thống - Hướng dẫn sử dụng module Bán Hàng

Đơn hàng:

Từ danh mục đơn hàng , bạn có thể xem các thông tin về Báo giá, Đơn hàng, Khách hàng…

Vua Hệ Thống - Hướng dẫn sử dụng module Bán Hàng

Kế Toán

Từ danh mục kế toán bạn có thể xem các thông tin hoá đơn đang chờ giao/xuất hàng đi. Các đơn hàng bán gia tăng…

Vua Hệ Thống - Hướng dẫn sử dụng module Bán Hàng

Báo cáo:

Từ danh mục Báo cáo, bạn có thể xem các báo cáo Bán hàng theo tuần, quý, năm… Báo cáo thống kê các kênh bán hàng , và tổng hợp Đơn hàng từ Tất cả các kênh bán hàng của công ty…

Hãy đăng ký dùng thử nào!

VUA HỆ THỐNG – QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP MỘT CÁCH DỄ DÀNG