Project Description

Hệ Thống Giáo Dục

Hệ thống Giáo dục của Vua Hệ Thống hỗ trợ từ Đại học trở xuống.

Hệ thống Giáo dục ra đồi nhằm giảm thiểu áp lực với cho những nhân viên hành chính, giáo viên và cả học sinh trong quá trình theo dõi dữ liệu của khóa học, lớp học và cả bản thân.

Hệ thống giúp người dùng xử lý quá trình nhập học và theo học của sinh viên một cách hoàn toàn tự động. Bất cứ nơi nào có Internet đều có thể truy cập vào, và phụ thuộc vào quyền tùy chỉnh truy cập của mỗi người.

Học Sinh
Khóa Học
Đăng Ký
Điểm Danh
Thời gian biểu
Thi
Diễn đàn
Sự Kiện
Tài Liệu
Giáo Viên
Tài Chính
Phụ Huynh
XEM DEMO
Vua He Thong- học sinh sinh viên

HỌC SINH – SINH VIÊN

CHI TIẾT
Vua He Thong - Khóa học

KHOA – KHÓA HỌC

CHI TIẾT
Vua Hệ Thống - Đăng Ký

ĐĂNG KÝ

CHI TIẾT

KIỂM TRA – THI CỬ

CHI TIẾT
Vua Hệ Thống - Điểm danh

ĐIỂM DANH – THỜI GIAN BIỂU

CHI TIẾT
Vua He Thong - CRM Điện thoại

TÀI CHÍNH

CHI TIẾT
Vua Hệ Thống - Hệ thống Giáo dục

PHỤ HUYNH

CHI TIẾT
Vua He Thong - Email Marketing

MARKETING

CHI TIẾT

TƯƠNG THÍCH VỚI TẤT CẢ HỆ ĐIỀU HÀNH (iOS, Android, Windows)

BẢNG GIÁ
vua hệ thống - quotes
“That’s been one of my mantras — focus and simplicity. Simple can be harder than complex; you have to work hard to get your thinking clean to make it simple.”
STEVE JOBS - APPLE
“I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.”
STEVE JOBS - APPLE
ĐƯỢC TIN DÙNG BỞI NHIỀU KHÁCH HÀNG

Hãy đăng ký dùng thử nào!

VUA HỆ THỐNG – QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP MỘT CÁCH DỄ DÀNG