Project Description

Hệ thống Dịch vụ

Quản trị giao tiếp & chăm sóc khách hàng. Lọc và dự báo nhu cầu khách hàng chính xác. Có đầy đủ thông tin để bạn đưa ra chiến lược tiếp xúc, chăm sóc khách hàng đúng đắn. Dễ dàng trích xuất các bảng phân tích, thống kê liên quan đến khách hàng.

Hệ thống đa dạng đáp ứng đủ các loại hình dịch vụ khách nhau như Nhà hàng, Khách sạn, bênh viện. . . với những module liên kết thống nhất với nhau tạo nên một môi trường thân thiện với nhân viên và quản lý.

CRM
Sales
Nhân Sự
Kế toán
Chat Online
Sản Phẩm
Quản lý Dự Án
Timesheet
Marketing
XEM DEMO
Vua He Thong - contacts

QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

CHI TIẾT
Vua He Thong - Project

QUẢN LÝ DỰ ÁN

CHI TIẾT
Vua He Thong - attendances

QUẢN LÝ THỜI GIAN CÔNG VIỆC

CHI TIẾT

DÒNG TIỀN – CÔNG NỢ

CHI TIẾT
Vua He Thong - Nhân sự

NHÂN SỰ – TRUYỀN THÔNG

CHI TIẾT
Vua He Thong - Chat online

GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN

CHI TIẾT
Vua He Thong - Email Marketing

MARKETING

CHI TIẾT
Vua Hệ Thống - Multi Channel

KẾT NỐI TOÀN CẦU

CHI TIẾT

TƯƠNG THÍCH VỚI TẤT CẢ MỌI THIẾT BỊ (iOS, Android, Windows)

BẢNG GIÁ
vua hệ thống - quotes
“That’s been one of my mantras — focus and simplicity. Simple can be harder than complex; you have to work hard to get your thinking clean to make it simple.”
STEVE JOBS - APPLE
“I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.”
STEVE JOBS - APPLE
ĐƯỢC TIN DÙNG BỞI NHIỀU KHÁCH HÀNG

Hãy đăng ký dùng thử nào!

VUA HỆ THỐNG – QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP MỘT CÁCH DỄ DÀNG