BẠN SẼ ĐƯỢC GÌ KHI THAM GIA

Học Python như một chuyên gia! Bắt đầu từ những điều cơ bản đến nâng cao, đi tất cả các cách để tạo tiền đề cho sự nghiệp lập trình viên của riêng bạn!

GIÁO TRÌNH QUỐC TẾ

Đây là khóa học toàn diện nhất
nhưng đơn giản nhất dành cho
ngôn ngữ lập trình Python

HỌC CÙNG CHUYÊN GIA

Các bạn sẽ được học & trải nghiệm
cùng các chuyên gia về lập trình
Cho dù bạn chưa bao giờ lập trình trước đó

TRẢI NGHIỆM DỰ ÁN THỰC TẾ

Trong thời gian học các bạn sẽ được
trải nghiệm những dự án thực tế
Để nâng cao tay nghề về lập trình

TRẢI NGHIỆM MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP

Hiểu về sự khắc nghiệt môi trường doanh nghiệp, Học được cách làm việc nhóm.

HỌC CÁCH TÔN TRỌNG THỜI GIAN

Học được cách tôn trọng bản thân & tôn trọng thời gian của người khác

TƯ DUY LẬP TRÌNH

Học một thứ mới, bạn sẽ có cái nhìn rộng hơn, tổng quát hơn về lập trình tư duy của bạn.

Tuyen-Sinh-Khoa-Hoc_Python

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng & những kỹ năng cần thiết về lập trình Python:

Đây là khóa học toàn diện nhất, nhưng đơn giản nhất dành cho ngôn ngữ lập trình Python Cho dù bạn chưa bao giờ lập trình trước đó, đã biết cú pháp cơ bản hoặc muốn tìm hiểu về các tính năng nâng cao của Python, khóa học này là dành cho bạn!

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
Tuyen-Sinh-Khoa-Hoc_Python

GIỚI THIỆU
KHÓA HỌC

Với hơn 100 bài giảng  hơn 20 giờ video, khóa học toàn diện này không để lại bất kỳ gạch đá nào! Khóa học này bao gồm các câu đố, bài kiểm tra và bài tập về nhà cũng như 3 dự án lớn để tạo danh mục dự án Python!

Khóa học này sẽ dạy cho bạn Python một cách thực tế, với mỗi bài giảng đều có một đoạn mã hóa đầy đủ và một cuốn sổ tay mã tương ứng! Học theo bất cứ cách nào là tốt nhất cho bạn!

Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách giúp bạn cài đặt Python trên máy tính của bạn, bất kể hệ điều hành của bạn, cho dù Linux, MacOS hay Windows 

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC NHỮNG GÌ

 • Lists

 • Strings
 • Installing Python

 • Running Python Code
 • Command Line Basics

 • Sets

 • Tuples
 • Dictionaries
 • Print Formatting
 • Number Data Types

 • Scope
 • Functions
 • Args/kwargs
 • Built-in Functions
 • Debugging and Error Handling
 • Modules

 • Inheritance
 • Polymorphism
 • External Modules
 • Object Oriented Programming
 • File I/O
 • Unit Tests
 • And much more!

 • Advanced Methods

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1 – Giới thiệu khóa học

2 – Khóa Học Chương Trình giảng dạy tổng quan

3 – So sánh giữa Python 2 & Python 3

4 – hóa học & câu hỏi thường gặp

5 – Khái niệm cơ bản về Command Line

6 – Cài đặt Python (Step by Step)

7 – Chạy mã Python

8 – Lấy máy tính xách tay & khóa học vật liệu.

9 – Git & Github tổng quan (Không bắt buộc)

10 – Introduction to Python Data Types

11 – Python Numbers

12 – Numbers – FAQ

13 – Bài tập Variable

14 – Giới thiệu về Strings

15 – Indexing & Slicing – Strings.

16 – Chuỗi thuộc tính & phương pháp

17 – Strings – FAQ

18 – Định dạng với Strings

19 – In Formatting Câu hỏi thường gặp

20 – Lists in Python

21 – Chức năng – Hỏi đáp

22 – Từ điển bằng Python

23 – Dictionaries – FAQ

24 – Tuples with Python

25 – Sets in Python

26 – Booleans in Python

27 – I / O với tập tin cơ bản bằng Python

28 – Resources for More Basic Practice

29 – Python Objects và Cấu trúc dữ liệu đánh giá thử nghiệm Tổng quan

30 – Python Objects và Cấu trúc dữ liệu đánh giá thử nghiệm giải pháp

31 – So sánh nhà khai thác bằng Python

32 – Chaining Comparison Operators in Python with Logical Operators

33 – So sánh giữa Python 2 & Python 3

34 – Comparison Operators Quiz

33 – If Elif and Else Statements in Python

34 – Khóa Học Chương Trình giảng dạy tổng quan

35 – For Loops in Python

36 – Các nhà khai thác hữu ích trong Python

37 – List Comprehensions in Python

38 – Python Statements Test Overview

39 – Python Statements Test Solutions

40 – Methods and the Python Documentation

41 – Functions in Python

42 – Overview of Quick Function Exercises #1-10

43 – *args and **kwargs in Python

44 – Function Practice Exercises – Overview

45 – Function Practice Exercises – Solutions

46 – Function Practice – Solutions Level One

47 – Function Practice – Solutions Level Two

48 – Function Exercise Solutions – Challenge Problem

49 – Lambda Expressions, Map, andFilter Functions

50 – Nested Statements and Scope

51 – Functions and Methods – Homework Assignment

52 – Hints and Tips for Functions and Methods Assignment

53 – Functions and Methods Homework – Solutions

54 – First Python Milestone Project Overview

55 – Milestone Project Help

56 – Solution Overview for MileStone Project 1 – Part One

57 – Solution Overview for MileStone Project 1 – Part Two

58 – Advanced Project Solution Overview

59 – Object Oriented Programming – Introduction

60 – Object Oriented Programming – Attributes and Class Keyword

61 – Object Oriented Programming – Class Object Attributes and Methods

62 – Object Oriented Programming – Inheritance and Polymorphism

63 – Object Oriented Programming – Special (Magic/Dunder) Methods

64 – Object Oriented Programming – Homework

65 – Object Oriented Programming – Homework Solutions

66 – Object Oriented Programming – Challenge Overview

67 – Object Oriented Programming – Challenge Solution

68 – Pip Install and PyPi

69 – Modules and Packages

70 – __name__ and “__main__”

71 – Errors and Exception Handling

72 – Errors and Exceptions Homework

73 – Errors and Exception Homework – Solutions

74 – Pylint Overview

75 – Running tests with the Unittest Library

76 – Milestone Project 2 Overview

77 – Solution Walkthrough – Card andDeck classes

78  – Solution Walkthrough – Hand and Chip Classes

79 – Solution Walkthrough – Functions for Game Play

80 – Solutions Walkthrough – Final Gameplay Script

81 – Khái niệm cơ bản về Command Line

82 – Cài đặt Python (Step by Step)

83 – Generators with Python

84 – Generators Homework Overview

85 – Generators Homework Solutions

31 – Final Capstone Project

87 – Collections Module – counter

88 – Collections Module – defaultdict

89 – Collections Module – OrderedDict

90 – Collections Module – namedtuple

91 – Datetime

92 – Python Debugger – pdb

93 – Timing your code – timeit

94 – Regular Expressions -re

95 – StringIO

96 – Advanced Python Modules FAQ

97 – Advanced Numbers

98 – Advanced Strings

99 – Advanced Sets

100 – Advanced Dictionaries

101 – Advanced Lists

102 – Advanced Python Objects Assessment Test

103 – Advanced Python Objects Test – Solutions

104 – Introduction to GUIs

105 – Quick note about ipywidgets

106 – Interact Functionality with GUIs

107 – GUI Widget Basics

108 – List of Possible Widgets

109 – Widget Styling and Layouts

110 – Example of what a Widget can do!

111 – NOTE ABOUT THIS SECTION

112 – How to Approach This Course

113 – Python 2 vs Python 3

114 – Jupyter Notebook Installation

115 – FAQ – Notebooks

116 – Numbers

117 – IDE Selection

118 – Strings

119 – Print Formatting

120 – Lists

121 – Dictionaries

122 – Files

123 – Sets and Booleans

124 – Tuples

125 – Objects and Data Structures Assessment Test

126 – Objects and Data Structures Assessment – Solutions

127 – Comparison Operators

128 – Chained Comparison Operators

129 – Introduction to Python Statements

130 – if, elif, and else Statements

131 – for Loops

132 – while Loops

133 – range()

134 – List Comprehensions

135 – Statements Assessment Test

136 – Statements Assessment Solutions

137 – Methods

138 – Functions

139 – lambda expressions

140 – Nested Statements and Scope

141 – Milestone Project 1 Section

142 – Milestone Project 1 -Assignment Overview

143 – Milestone Project 1 – Solution Walkthrough – Part 1

144 – Milestone Project 1 – Solution Walkthrough – Part 2

145 – Milestone Project 1 – Solution Walkthrough – Part 3

146 – OOP – Part 1 – Objects

147 – OOP – Part 2 – Classes

148 – OOP – Part 3 -Methods

149 – OOP – Part 4 – Inheritance

150 – OOP – Part 5 – Special Methods

151 – OOP Homework Assignment

152 – OOP Homework Solution

153 – Errors and Exceptions

154 – Exception Handling: try, except, finally

155 – Errors and Exceptions Homework

156 – Errors and Exceptions – Solutions

157 – Modules, Packages, and Imports

158 -Modules and Packages Assignment

159 – Create your own Python modules.

160 – Project Overview

161 – Project 2 Solution

162 – Python 3 Notes for Map, Reduce, and Filter

163 – Map

164 – Reduce

165 – Filter

166 – Zip

167 – Enumerate

168 – all() and any()

169 – Complex

170 – Built-in Functions Assessment Test

171 – Built-in Functions Assessment Test Solutions

172 – Decorators – Part 1

173 – Decorators – Part 2

174 – Decorators – Part 3

175 – Iteration vs Generation

176 – Creating Generators

177 – Iterators and Generators Homework

178 – Iterators and Generators Homework – Solutions

179 – Interact

180 – Widget Basics

181 – Widget Events

182 – Widget List

183 – Widget Styling

184 – Custom Widget Example

LỊCH HỌC

Khai Giảng Khóa Học Lập Trình Python Kéo Dài 3 Tháng Bắt Đầu Từ Ngày ” 15 – 02 – 2020 “.

Thời Gian

✔ 18:00 – 21:00
Từ thứ 2 – 6 hàng tuần

Địa Điểm

Số 47 Ba Cu, Silver Sea Tower Tầng 6
F.1, Thành Phố Vũng Tàu

Quy Định

✔ Chúng tôi sẽ phổ biến quy định
lúc khai giảng khóa học

  CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  1. Share khóa học + Tương Tác Ở Chế Độ Công Khai

  2. Tag 10 bạn bè + Hastag:
  #Vuahethong #W360S #ThietKeWebsiteVungTau #KhoahoclaptrinhPython
  #KhoahoclaptrinhPythonFree #HocCungChuyenGia #ThietKeWebsiteThuongMaiDienTu
  3. Like & Share Fanpage:#1 | #2 | #3
  📌 Chụp hình bài Share & gửi về
  Zalo Official Vua Hệ Thống.
  ✏️ Sau khi hoàn thành các bước trên: các học viên sẽ nhận được một mẫu điền thông tin
  Từ Zalo Offical VUA HỆ THỐNG làm theo yêu cầu của mẫu & chờ ngày thông báo phỏng vấn.

  Lưu ý: Số lượng học viên có hạn, hãy nhanh tay Đăng Ký.

  Sau khi đã đăng ký khoá học thành công & được xác nhận bởi bộ phận tuyển sinh của #VUAHETHONG bạn cần chuẩn bị các bộ công dụng cụ theo hướng dẫn bên dưới. Để tiết kiệm thời gian & tôn trọng thời gian của người khác bạn nên chuẩn bị tốt trước khi tham gia khoá học này.

  Chuẩn bị phần cứng:

  • Quỹ thời gian dành cho việc học.
  • Phương tiện đi lại
  • Laptop (Cấu hình tối thiểu: RAM 8GB, CPU => 2.0
  • Khuyến cáo dùng MacOs/Ubuntu/Windows 10 trở lên
  • Chuột máy tính.
  • Sạc laptop
  • Ổ cấm điện (nếu dây sạc ngắn)
  • Tiền đóng quỹ lớp.
  • Tiền gửi xe.

  Chuẩn bị phần mềm.

   • VScode
   • Sublime text
   • Docker (Jupyter Notebook use with docker)
   • Git
   • Fork
   • Gitlab account
   • Terminal (Ubuntu/MacOS)
   • Zsh => Cài đặt zsh theo hướng dẫn: tại đây /Cài plugin ohmyz: tại đây
   • Office teams/Office or Outlook Account

  Thất bại trong khâu chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại.

  Bộ công cụ phần mềm cần thiết dùng cho khoá học bạn có thể download tại đây:

  Download