10 nguyên nhân thất bại của doanh nghiệp nhỏ

Một trong những khía cạnh khó hiểu nhất trong việc khởi nghiệp là tại sao các doanh nghiệp nhỏ lại thất bại. Có một nguyên nhân rất dễ hiểu cho sự mơ hồ này: Phần lớn bằng chứng đều tới từ bản thân người khởi nghiệp. Các chủ doanh nghiệp thường có xu hướng

10 nguyên nhân thất bại của doanh nghiệp nhỏ2020-03-23T11:37:44+07:00