Loading...

Quản Lý Bán Hàng – Sales

SALES - Quản Lý Bán Hàng Sales : Đây là nơi tập hợp danh sách khách hàng, lưu giữ thông tin khách hàng tiềm năng của công ty, bao gồm hệ thống quản lý kho bãi, bán hàng, lập hóa đơn chi tiêu một cách chi tiết nhất. Invoicing : Kế toán - Hóa

Quản Lý Bán Hàng – Sales2018-08-01T10:15:28+07:00

Quản lý thảo luận nội bộ – Discuss

DISCUSS - QUẢN LÝ THẢO LUẬN NỘI BỘ Tại sao phải sử dụng hệ thống quản lý nội bộ ? "Nếu đơn độc chúng ta sẽ rất khó hoàn thành công việc . Một người muốn thành công cần sựu cộng tác, giúp đỡ của những người chung quanh. Tuy nhiên, người Việt Nam

Quản lý thảo luận nội bộ – Discuss2018-08-01T09:16:20+07:00

Quản lý lịch làm việc – Calendar

Quản lý lịch làm việc - Calendar Tại sao phải quản lý lịch làm việc Muốn biết ý nghĩa của một giờ, hãy hỏi những người mắc bệnh hiểm nghèo đang ở giai đoạn cuối Muốn biết ý nghĩa của một phút, hãy hỏi những người vừa trễ xe lửa Muốn biết ý nghĩa

Quản lý lịch làm việc – Calendar2018-08-01T09:49:28+07:00