QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỚI VUA HỆ THỐNG

Gói eCommerce

vnđ319000tháng
 • Đào tạo sử dụng sản phẩm (16giờ)
 • 5 Users
 • 3.000MB dung Lượng lưu trữ
 • Live chat trực tiếp với khách
 • Hệ thống thảo luận kết nối nội bộ
 • Hệ thống lịch làm việc, công tác
 • Hệ thống ghi chú cá nhân
 • CRM (Hệ thống giao tiếp KH)
 • Sales (Quy trình bán hàng)
 • Hệ thống kế toán & kiểm toán
 • Hệ thống quản lý dự án
 • Hệ thống chấm công tính lương
 • Hệ thống auto email marketing
 • Hệ thống quản lý nhân sự
 • Hệ thống quy trình tuyển dụng
 • Hệ thống quản lý ra vào
 • Hệ thống quản lý ngày nghỉ
 • Hệ thống quản lý chi tiêu cty

Gói Standard

vnđ499000tháng
 • Đào tạo sử dụng sản phẩm (16giờ)
 • 10 Users
 • 5.000MB dung Lượng lưu trữ
 • Live chat trực tiếp với khách
 • Hệ thống thảo luận kết nối nội bộ
 • Hệ thống lịch làm việc, công tác
 • Hệ thống ghi chú cá nhân
 • CRM (Hệ thống giao tiếp KH)
 • Sales (Quy trình bán hàng)
 • Hệ thống kế toán & kiểm toán
 • Hệ thống quản lý dự án
 • Hệ thống chấm công tính lương
 • Hệ thống auto email marketing
 • Hệ thống quản lý nhân sự
 • Hệ thống quy trình tuyển dụng
 • Hệ thống quản lý ra vào
 • Hệ thống quản lý ngày nghỉ
 • Hệ thống quản lý chi tiêu cty

Gói Professional

vnđ999000tháng
 • Đào tạo sử dụng sản phẩm (16giờ)
 • 20 Users
 • 10.000MB dung Lượng lưu trữ
 • Tính năng gói Standard và cộng thêm
 • Hệ thống website, truyền thông
 • Hệ thống quản lý thu mua
 • Hệ thống quản lý sản xuất
 • Hệ thống quản lý sữa chữa
 • Hệ thống quản lý sự kiện
 • Hệ thống quản lý khảo sát
 • Hệ thống quản lý ăn trưa
 • Hế thống thương mại điện tử
 • Bảo mật với SSL
 • —–
 • —–
 • —–
 • —–
 • —–

Gói Enterprise

vnđ1499000tháng
 • Đào tạo sử dụng sản phẩm (16giờ)
 • 30 Users
 • 10.000MB dung Lượng lưu trữ
 • Tính năng gói Standard và cộng thêm
 • Hệ thống website, truyền thông
 • Hệ thống quản lý thu mua
 • Hệ thống quản lý sản xuất
 • Hệ thống quản lý sữa chữa
 • Hệ thống quản lý sự kiện
 • Hệ thống quản lý khảo sát
 • Hệ thống quản lý ăn trưa
 • Hệ thống quản lý chi tiêu cty
 • Hế thống thương mại điện tử
 • Quản lý điểm bán hàng
 • Hệ thống quản lý phương tiện
 • Bảo mật với SSL
 • —–
 • —–

Gói Repair

vnđ499000Tháng
 • Đào tạo sử dụng sản phẩm (16giờ)
 • 10 Users
 • 5000MB dung lượng lưu trữ
 • Hệ thống thảo luận kết nối nội bộ
 • Live chát trực tiếp với khách
 • Hệ thống lịch làm việc, công tác
 • CRM (Hệ thống giao tiếp KH)
 • Sales (Quy trình bán hàng)
 • Hệ thống quản lý sản phẩm
 • Hệ thống kế toán & kiểm toán
 • Hệ thống quản lý sữa chữa
 • Chuẩn đoán sửa chữa máy móc
 • Hệ thống ghi chú yêu cầu công việc
 • Sản phẩm
 • Hệ thống Báo giá

Gói Website

vnđ200000Tháng
 • Đào tạo sử dụng sản phẩm (04giờ)
 • 1 Users
 • 100MB dung lượng lưu trữ
 • Hệ thống thảo luận kết nối nội bộ
 • Hệ thống website, truyền thông
 • Trang chủ
 • Sự kiện
 • Thuyết trình
 • Diễn đàn
 • Tuyển dụng
 • Liên hệ
 • Hệ thống quản trị trang web
 • Biểu đồ đánh giá lượng truy cập
 • ——
 • ——

Gói Premium

Liên Hệ
 • Đào tạo sử dụng sản phẩm (16giờ)
 • 100 Users
 • 10000MB dung lượng lưu trữ
 • Tất cả tính năng của gói Enterprise +
 • ——
 • ——
 • ——
 • ——
 • ——
 • ——
 • ——
 • ——
 • ——
 • ——
 • ——

Gói VIP

Liên Hệ
 • Đào tạo sử dụng sản phẩm (16giờ)
 • Không giới hạn Users
 • 10000MB dung lượng lưu trữ
 • Tất cả tính năng của gói Enterprise +
 • ——
 • ——
 • ——
 • ——
 • ——
 • ——
 • ——
 • ——
 • ——
 • ——
 • ——

Gói Khách sạn

vnđ499000Tháng
 • Đào tạo sử dụng sản phẩm (16giờ)
 • 10 Users
 • 5000MB dung lượng lưu trữ
 • Live chát trực tiếp với khách
 • Hệ thống thảo luận kết nối nội bộ
 • Hệ thống lịch làm việc, công tác
 • Hệ thống ghi chú cá nhân
 • CRM (Hệ thống giao tiếp KH)
 • Sales (Quy trình bán hàng)
 • Hệ thống kế toán & kiểm toán
 • Hệ thống quản lý kho bãi
 • Hệ thống quản lý khách sạn
 • Hệ thống quản lý đặt phòng
 • Hệ thống quản lý nhà hàng
 • Hệ thống quản lý đặt bàn
 • Hệ thống gọi món từ dưới nhà bếp
 • Hệ thống quản lý đồ ăn
 • Hệ thống quản lý loại thực phẩm
 • Hệ thống quản lý giữ gìn vệ sinh
 • Hệ thống quản lý phương thức thanh toán
 • Bảng lễ tân khách sạn
 • Giao dịch tiền tệ
 • Hệ thống báo cáo tình trạng khách sạn
 • Hệ thống quản lý báo cáo nhà hàng
 • Hệ thống quản lý dịch vụ khách sạn
 • Hệ thống quản lý báo cáo pdf
 • Hệ thống quản lý điểm bán hàng
 • Hệ thống quản lý đơn đặt hàng
 • Hệ thống quản lý phân tích đơn đặt hàng
 • Hệ thống quản lý các sản phẩm
 • …..

Gói Nhà hàng

vnđ499000Tháng
 • Đào tạo sử dụng sản phẩm (16giờ)
 • 10 Users
 • 5000MB dung lượng lưu trữ
 • Hệ thống thảo luận kết nối nội bộ
 • Sales (Quy trình bán hàng)
 • Hệ thống quản lý menu
 • Hệ thống order món
 • Quản lý khách hàng
 • Hệ thống hóa đơn bán hàng
 • Hệ thống quản lý thanh toán
 • Hệ thống quản lý giao nhận
 • Hệ thống quản lý đội ngũ bán hàng
 • Hệ thống quản lý các loại thuế
 • Hệ thống danh mục sản phẩm
 • Hệ thống khách hàng thân thiết
 • Hệ thống quản lý Barcode(Mã vạch)
 • Hệ thống quản lý tầng lầu
 • Hệ thống quản lý bàn
 • Hệ thống đặt bàn trước
 • Hệ thống in hóa đơn từ dưới bếp
 • Hệ thống in hóa đơn từ bàn ăn
 • Hệ thống in hóa đơn từ bàn ăn
 • Hệ thống phiếu Thu-Chi, Nhập-Xuất
 • Hệ thống thống kê mặt hàng đã bán
 • Hệ thống báo cáo doanh thu theo ca
 • Hệ thống in báo cáo doanh thu
 • Hệ thống quản lý điểm bán hàng
 • Hệ thống quản lý tồn kho
 • Hệ thống kế toán & kiểm toán
 • Hệ thống website, truyền thông
 • Hệ thống quản trị trang web

Gói Coffee

vnđ499000Tháng
 • Đào tạo sử dụng sản phẩm (16giờ)
 • 10 Users
 • 5000MB dung lượng lưu trữ
 • Hệ thống thảo luận kết nối nội bộ
 • Sales (Quy trình bán hàng)
 • Hệ thống quản lý menu
 • Quản lý khách hàng
 • Hệ thống hóa đơn bán hàng
 • Hệ thống quản lý thanh toán
 • Hệ thống quản lý giao nhận
 • Hệ thống quản lý đội ngũ bán hàng
 • Hệ thống quản lý các loại thuế
 • Hệ thống danh mục sản phẩm
 • Hệ thống khách hàng thân thiết
 • Hệ thống quản lý khu vực, tầng lầu
 • Hệ thống quản lý bàn, sơ đồ bàn
 • Hệ thống định lượng sản phẩm
 • Hệ thống in hóa đơn từ dưới bếp
 • Hệ thống in hóa đơn từ quầy pha chế
 • Hệ thống order món, từ bàn đến quầy
 • Hệ thống báo cáo doanh thu theo ca
 • Hệ thống phiếu Thu-Chi,Nhập-Xuất
 • Hệ thống in báo cáo doanh thu
 • Hệ thống quản lý hàng tồn kho
 • Hệ thống kế toán kiểm toán
 • Hệ thống website, truyền thông
 • Hệ thống quản trị trang web
 • Biểu đồ đánh giá doanh thu, kinh doanh
 • —–
 • —–
 • —–

Gói Trường học

vnđ499000Tháng
 • Đào tạo sử dụng sản phẩm (16giờ)
 • 10 Users
 • 5000MB dung lượng lưu trữ
 • Hệ thống WCloud schools
 • Hệ thống thảo luận kết nối nội bộ
 • Hệ thống quản lý khoa, phòng ban
 • Hệ thống kế toán & kiểm toán
 • Hệ thống lịch, phân công giảng dạy
 • Hệ thống quản lý thư viện, tài liệu
 • Hệ thống quản lý nguồn nhân sự
 • Hệ thống quản lý Học sinh – Sinh viên
 • Hệ thống quản lí nhập học
 • Hệ thống quản lí điểm danh
 • Hệ thống quản lý thi cử
 • Tình hình học tập của học sinh
 • Thời khóa biểu
 • Hệ thống website, truyền thông
 • Hệ thống quản trị trang web
 • Hệ thống quản lý học phí
 • —–
 • —–
 • —–
 • —–
 • —–
 • —–
 • —–
 • —–
 • —–
 • —–
 • —–
 • —–
Vua Hệ Thống - Trainning

Triển khai hệ thống, traning áp dụng hợp đồng mới (năm đầu)

Chương trình setup hệ thống, đào tạo kỹ năng sản phẩm, chuyển giao công nghệ áp dụng cho hợp đồng mới năm đầu tiên là phần ko tách rời với hợp đồng.

Chi phí triển khai, đào tạo:  6.000.000đ

Đào tạo sản phẩm cơ bản tới nâng cao 16 giờ

16 giờ được chia thành 4 lần đào tạo, mỗi lần đào tạo 4 giờ/ lần

Chú ý : Nếu khách hàng chia nhỏ số lần đào tạo xuống 2 giờ/lần. Tính phụ phí 200.000đ/lần

Phí phụ phát sinh

Hãy đăng ký dùng thử nào!

VUA HỆ THỐNG – QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP MỘT CÁCH DỄ DÀNG